STRONA GŁÓWNA


Szanowni Państwo,
Informuję, że zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach i nadal obowiązującym reżimem sanitarnym, Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach, będzie do Państwa dyspozycji w okresie wakacji,
w miesiącu sierpniu od 03.08.2020r. do 28.08.2020r.
W miesiącu lipcu otwarte będzie Gminne Przedszkole nr 1 im. Bajkowe Ludki w Koziegłowach, do którego zapisów dokonujecie Państwo w przedszkolu macierzystym, to jest w Gminnym Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach.
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie do dnia 19.06.2020r., ze względu na dostosowanie warunków pracy do reżimu sanitarnego w przedszkolach, jak i w całym kraju.
Jednocześnie informuję, że przy nadal obowiązujących obostrzeniach sanitarnych, ilość dostępnych miejsc w przedszkolach, jest ograniczona i w przypadku zainteresowania przekraczającego ilość wolnych miejsc, będą obowiązywały kryteria przyjęć, ujęte w Wewnętrznej Procedurze Bezpieczeństwa w Gminnym Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach.
Od środy 24.06.2020r., będziemy z Państwem w kontakcie, w celu uzupełnienia danych do zapisów na okres wakacyjny.

Beata Kodabska


Wakacje w przedszkolach publicznych w Gminie Czerwonak

Informujemy, że podczas wakacji otwarte będą przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czerwonak w następujących miesiącach:
Przedszkole nr 1 w Koziegłowach – w lipcu
Przedszkole nr 2 w Koziegłowach – w sierpniu
Przedszkole w Czerwonaku – w sierpniu
Przedszkole w Owińskach – w lipcu
Rodzice mogą zapisywać dzieci w macierzystych placówkach. Przedszkole nr 1 w Koziegłowach przyjmuje także dzieci z Przedszkola nr 2 w lipcu, z kolei Przedszkole nr 2 w Koziegłowach przyjmuje dzieci z Przedszkola nr 1 w Koziegłowach w sierpniu. Podobnie Przedszkole w Czerwonaku przyjmuje w sierpniu również dzieci z Przedszkola w Owińskach. Z kolei Przedszkole w Owińskach przyjmuje w lipcu także dzieci z Przedszkola w Czerwonaku.
Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Czerwonak, przyjmują podczas wakacji tylko dzieci ze swoich placówek:
Przedszkole ,,Bańka Mydlana” w Czerwonaku – nie będzie czynne tylko od 27.07.2020 do 07.08.2020r.
Przedszkole ,,Rubi” w Koziegłowach – czynne będzie całe wakacje, oprócz ostatniego tygodnia sierpnia.
Przedszkole ,,Akademia Odkrywców” w Bolechowie czynne będzie przez całe wakacje.
Z powodu koronawirusa zachowane zostaną wszelkie środki ostrożności zgodnie z wytycznymi MEN i GIS, MZ.


Aneks do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa


SZANOWNI PAŃSTWO

25.05.2020r. NASTĘPUJE ODWIESZENIE CZASOWEGO OGRANICZENIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W KOZIEGŁOWACH, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W :
1. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.780) .
2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.781).
3. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustaw z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej ( Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567).
4. Wytycznych Organu Prowadzącego Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabaly w Koziegłowach, z dnia 12.05.2020r.
5. Decyzji Wójta Gminy Czerwonak z dnia 19.05.2020r.
6. Wewnętrznej Procedurze Bezpieczeństwa w Gminnym Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach.
WARUNKIEM PRZYPROWADZENIA DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 IM. KRASNALA HAŁABŁY JEST:
1. ZAPOZNANIE SIĘ Z WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W KOZIEGŁOWACH,
DOSTĘPNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA , FACEBOOKU PRZEDSZKOLNYM.
2. WYPEŁNIENIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI UPOWAŻNIAJĄCEJ DO POWROTU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W OKRESIE REŻIMU SANITARNEGO, DO ODWOŁANIA.
3. DOKUMENTACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DO DNIA 21.05.2020r. POPRZEZ OSOBISTE POBRANIE DOKUMENTÓW Z PRZEDSZKOLA.
4. W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNIE Z NAUCZYCIELAMI GRUP.
ZOSTAJE WYŁĄCZONY TYMCZASOWY NUMER +48 733 080 896, KTÓRY ZOSTAŁ URUCHOMIONY W TRAKCIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA.

Beata Kodabska

Procedura 2 – 19.05.2020r.

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI W GMINIE CZERWONAK ZAKOŃCZONA

Uprzejmie informujemy, że została zakończona rekrutacja do przedszkoli publicznych w Gminie Czerwonak w systemie elektronicznym. Wszystkie dzieci, których wnioski zostały złożone, zakwalifikowano do jednego z trzech wybranych przez rodziców przedszkoli. Jednemu dziecku Wójt wskazał miejsce w przedszkolu, gdyż w wyniku rekrutacji nie zakwalifikowało się ono do żadnej placówki. Są jeszcze wolne miejsca w:
Przedszkolu w Owińskach
Przedszkolu ,,Bańka Mydlana” w Czerwonaku
oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kicinie.
Wobec powyższego nie będzie w Gminie Czerwonak uruchamiana rekrutacja uzupełniająca. Rodziców zainteresowanych rekrutacją do ww. placówek prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorami.


Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola


Szanowni Państwo
W celu monitorowania Państwa zainteresowania powrotem Dzieci do przedszkola, uprzejmie proszę o zgłaszanie do Nauczycieli poszczególnych grup dziecięcych, kto z Państwa byłby zainteresowany przyprowadzeniem Dziecka do przedszkola ,jak tylko będziemy mieli przyzwolenie na aktywację placówki. Zbiór tych danych pozwoli nam ogólnie poznać ilość dzieci, dla których będziemy przygotowywać warunki pobytu w przedszkolu (niestety restrykcyjne). Poznamy w ten sposób Państwa oczekiwania, które zsynchronizujemy z możliwościami przedszkola i wymogami określonymi w aktualnych przepisach prawa. Dane proszę przekazać Nauczycielkom do wtorku 19.05.2019r., do godziny 16.
Zdaję sobie sprawę, że część z Państwa swoją decyzję uzależni od daty otwarcia przedszkola, aktualnej sytuacji zdrowotnej i logistycznej, a zatem ten zbiór danych, jest wyłącznie ogólny. Konkretne propozycje dla Państwa i doprecyzowane wymagania względem pobytu Dziecka w przedszkolu i warunków , jakie przedszkole musi spełnić w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o likwidacji czasowego zawieszenia przedszkola.
Dziękuję za dotychczasową współpracę, w tym bardzo trudnym czasie. Jak się już wielokrotnie okazało, jesteście Państwo Przyjaciółmi Hałabały, za co bardzo dziękuję w imieniu wszystkich Pracowników przedszkola.

Pozdrawiam serdecznie.
Beata Kodabska


Szanowni Państwo

Mając na uwadze bezpieczeństwo całej społeczności przedszkolnej; Państwa, Dzieci i pracowników przedszkola, Organ Prowadzący Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, podjął decyzję o nie wznawianiu pracy Gminnego Przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach, od dnia 06.05.2020r.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja jest dla wielu z Państwa wielkim wyzwaniem, a dla wszystkich Dzieci, czasem, którego nie da się cofnąć, ale bezpieczeństwo, jest najważniejsze.
Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach, czyni wszelkie starania, by przygotować się do powrotu dzieci do placówki i jak tylko zapadnie decyzja o otwarciu przedszkola, powitamy tu Państwa i Dzieci z wielką radością, choć z ogromnymi obostrzeniami z uwagi na Covid-19.
Przed powrotem dzieci do przedszkola, zostaniecie Państwo zapoznani z procedurami funkcjonowania na terenie przedszkola i proszę o przygotowanie dzieci, na zmiany, które będą obowiązywały, aż do odwołania.
Zawsze staraliśmy się, by przedszkole kojarzyło się dzieciom z beztroskim miejscem spotkań rówieśniczych i dobrze zorganizowanej przestrzeni do wspólnych zabaw. Aktualna rzeczywistość może być dla dzieci trudna, bo przedszkole będzie inne, niż dotychczas, stąd ogromnie proszę o przygotowania dzieci, że inaczej, nie oznacza gorzej, a wyłącznie bezpieczniej. Państwa dzieci są mądre i wiem, że sobie poradzą, ale będą potrzebowały Państwa wsparcia przed powrotem do odmienionego przedszkola, pełnego surowych przepisów zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jestem przekonana, że wspólnie z Państwem damy radę uczynić miłym pobyt dziecka w przedszkolu ,by choć trochę przypominał dzieciom prawdziwe przedszkolne życie.
W tym miejscu pragnę Państwu bardzo podziękować za współpracę w realizacji zadań prowadzonych zdalnie. Za wiele pomysłów, kreatywność Państwa i Dzieci i co równie ważne, ogrom zrozumienia w tym trudnym czasie. Sądząc po Państwa opiniach, udowadniamy, że wspólnie możemy wiele  Dziękuję Państwu i Dzieciom za wszystko 
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych zmian w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach, będę Państwa niezwłocznie informować, a póki co, życzę Państwu, Dzieciom i nam wszystkim tu w przedszkolu, zdrowia, sił i bezpieczeństwa.

Beata Kodabska


 


Szanowni Rodzice,

W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493), informuję o przyjętej w Gminnym Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.

Ustalenia organizacyjne:

   1. Dyrektor pracuje stacjonarnie, chyba, że Organ Prowadzący przedszkole, uzna inaczej. Odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z Organem Prowadzącym przedszkole oraz sprawującym nadzór pedagogiczny, a także wszystkimi pracownikami i rodzicami. Pozostaje do dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz za pomocą poczty elektronicznej. Dyrektor uruchamia dodatkowy numer telefonu: +48 733 080 896, pod którym będzie do dyspozycji Rodziców niezależnie od telefonu stacjonarnego w przedszkolu (telefon będzie aktywny do czasu trwania czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola).

   2. Pracownik administracji pracuje stacjonarnie i wykonuje niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.

   3. Pracownicy obsługi pracują stacjonarnie, są do dyspozycji dyrektora i wykonują zlecone zadania wg potrzeb.

   4. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie. Stacjonarnie (wg potrzeb) i zdalnie wykonują zadania statutowe oraz inne, wynikające z obowiązków pracy nauczyciela. Pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem, specjalistami, rodzicami. Udoskonalają formy i narzędzia współpracy z rodzicami i dziećmi.

   5. Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:

   1. Nauczyciele planują różne sytuacje edukacyjne dla dzieci, realizowane poprzez zabawę i w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

   2. Codziennie umieszczają na przedszkolnym Facebooku, a od 06.04.2020r. do odwołania, także poprzez spersonalizowanego maila, zestawy zadań i zabaw do zrealizowania na każdy dzień. Grupy 6 l i 5 l kontaktują się z Państwem dodatkowo w ramach swoich grup i przesyłają dodatkowe zadania dla dzieci.

   3. Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.

   4. Dodatkowo na przedszkolnym Facebooku można odnaleźć propozycje innych zabaw i aktywności przeznaczonych dla dzieci.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. My też łączymy często pracę zawodową z nauczaniem własnych dzieci (na różnych poziomach edukacji) i dlatego doskonale Państwa rozumiemy.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami poszczególnych grup mailowo.

Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia oraz uściski dla Dzieci

Z poważaniem

Beata Kodabska


Szanowni Państwo,

Wychodząc na przeciw wyzwaniom, którym wszyscy staramy się sprostać najlepiej, jak to tylko możliwe, podaję Państwu spersonalizowane adresy mailowe do Nauczycielek i sekretariatu, w Gminnym Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach.

Dotychczasowe adresy mailowe, tj. przedszkole102@wp.pl i pk2@kozieglowy.dlaedu.pl będą obowiązywały do 31.12.2020r.

Nowe adresy mail, będą aktywne od 06.04.2020r.

Mam nadzieję, że po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, bezpośrednie rozmowy Państwa z nami, będą – jak dotychczas – najbardziej preferowanym środkiem komunikacji, bowiem dialog z Państwem, cenimy sobie najbardziej, tak ze względów pedagogicznych, jak czysto ludzkich.

SEKRETARIAT      sekretariat@gp2kozieglowy.pl

 

NAUCZYCIELKI:

 

 

Beata Kodabska


Nauczyciele wychowania przedszkolnego, każdego dnia pracy z dziećmi, realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Proces ten jest realizowany przez opiekę, wychowanie i nauczanie, co umożliwia każdemu dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

Dziecko najszybciej i wielozmysłowo rozwija się w zabawach z rówieśnikami, zarówno w specjalnie zaaranżowanych zabawach dydaktycznych, jak i spontanicznych, aranżowanych przez samo dziecko. Zabawa jest zatem dominującą formą aktywności każdego dziecka i przez to staje się środkiem osiągania celów edukacyjnych i główną metodą pracy w przedszkolu .

To właśnie zabawa zawiera w sobie treści wychowawcze, edukacyjne i wspierające, uczy kompetencji społecznych, pomaga w adaptacji i integracji grupy, przygotowuje do życia w społeczeństwie i rozwija sferę emocjonalną.

Zabawa jest więc podstawową formą nauczania w przedszkolu, a nie przerwą między działaniem edukacyjnym, zorganizowanym przez nauczyciela. Jest nauką realizowaną poprzez zabawę, a nie zabawę, rozumianą, jako rozrywkę po działaniach edukacyjnych.

Zrozumienie zabawy jako nauki, pozwala nam dorosłym zarówno w przedszkolu, jak i w środowisku rodzinnym dziecka, tworzyć nieskończone sytuacje edukacyjne, które pomagają dziecku zrozumieć świat, w którym wzrasta.

Rodzice doskonale wiedzą jak bawić się z własnymi dziećmi, bo miłość, podpowiada niemalże instynktownie, natomiast my jako nauczyciele, w najbliższym czasie, będziemy Państwu podpowiadać jak ukierunkować zabawy, aby kształcić i rozwijać konkretne umiejętności.

Na Facebooku przedszkolnym będziemy zamieszczać propozycję zabaw, aktywności oraz linki do ciekawych stron. Mamy nadzieję, że niedługo wszystko wróci do normy i spotkamy się w przedszkolu , z góry dziękujemy Państwu za współpracę i za zaangażowanie.

Zabawa jest wartością dzieciństwa, źródłem przeżyć, przestrzenią uczenia się oraz nauczania i wspólnie z Państwem, zrobimy wszystko, by globalny dramat, jak najmniej odczuły dzieci.

https://www.facebook.com/Gminne-Przedszkole-nr-2-im-Krasnala-Ha%C5%82aba%C5%82y-w-Kozieg%C5%82owach-429871843817210/

 


Szanowni Państwo

Z uwagi na ogłoszenie Premiera Mateusza Morawieckiego, dotycząca kolejnych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, informuję że w dniu 24.03.2020 roku Przedszkole będzie czynne do godz. 17.00. Jeśli ktoś z Państwa pragnie pobrać z Przedszkola materiały edukacyjne lub rzeczy osobiste dziecka, prosimy przyjść do placówki wyłącznie dzisiaj.

Beata Kodabska


Szanowni Państwo

W związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. oraz na podstawie decyzji Wójta Gminy Czerwonak, z dnia 21.03.2020r. ,informuję, że Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach, będzie zamknięte do 10.04.2020r., a od 25.03.2020r. do 10.04.2020r., nauczyciele będą realizować podstawę wychowania przedszkolnego, zdalnie, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa i zaleceniami Organu Prowadzącego przedszkole oraz Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Podobnie jak dotychczas, nauczyciele będą dla Państwa i Dzieci, dostępni telefonicznie oraz poprzez media społecznościowe, a ponadto, od 25.03.2020r., zostaną uruchomione dodatkowe formy współpracy, o których będziecie Państwo na bieżąco informowani.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych zmian w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach, będę Państwa niezwłocznie informować.

Przypominam także, że trwa proces rekrutacji do przedszkoli, który można realizować nadal elektronicznie, a także w wersji papierowej, wkładając wniosek do oznaczonej skrzynki przed wejściem do przedszkola, a także telefonicznie uzgadniając inną, dogodną dla Państwa, formę złożenia wniosku.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, rodzicom dzieci poniżej 8 roku życia, na okres 14 dni, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem, w związku z zamknięciem przedszkola z powodu wirusa COVID-19.

Życzę Państwu, Dzieciom oraz nam wszystkim, zdrowia, sił i jak najszybciej do zobaczenia…

Beata Kodabska

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Informacje dotyczące koronawirusa na stronie Gminy Czerwonak


Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja na miejsca przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach odbędzie się w następujących placówkach:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach
ul. Poznańska 17
62 – 028 Koziegłowy,

2. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie
ul. Gwarna 1, Kicin
62 – 004 Czerwonak,

3. Gminne Przedszkole w Owińskach
ul. Poprzeczna 5
62 – 005 Owińska,

4. Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku
Pl. Zielony 4
62 – 004 Czerwonak,

5. Gminne Przedszkole nr 1 „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach
ul. Kanałowa 7
62 – 028 Koziegłowy,

6. Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach
os. Leśne 22,
62 – 028 Koziegłowy,

7. Publiczne Przedszkole Bańka Mydlana
ul. Gdyńska 139
62 – 004 Czerwonak,

8. Przedszkole RUBI w Czerwonaku
ul. św. Wojciecha 44
62 – 004 Czerwonak.