STRONA GŁÓWNA

 


Szanowni Rodzice,

W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz. 493), informuję o przyjętej w Gminnym Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.

Ustalenia organizacyjne:

 1. Dyrektor pracuje stacjonarnie, chyba, że Organ Prowadzący przedszkole, uzna inaczej. Odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z Organem Prowadzącym przedszkole oraz sprawującym nadzór pedagogiczny, a także wszystkimi pracownikami i rodzicami. Pozostaje do dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz za pomocą poczty elektronicznej. Dyrektor uruchamia dodatkowy numer telefonu: +48 733 080 896, pod którym będzie do dyspozycji Rodziców niezależnie od telefonu stacjonarnego w przedszkolu (telefon będzie aktywny do czasu trwania czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola).

 2. Pracownik administracji pracuje stacjonarnie i wykonuje niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.

 3. Pracownicy obsługi pracują stacjonarnie, są do dyspozycji dyrektora i wykonują zlecone zadania wg potrzeb.

 4. Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie. Stacjonarnie (wg potrzeb) i zdalnie wykonują zadania statutowe oraz inne, wynikające z obowiązków pracy nauczyciela. Pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem, specjalistami, rodzicami. Udoskonalają formy i narzędzia współpracy z rodzicami i dziećmi.

 5. Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:

 1. Nauczyciele planują różne sytuacje edukacyjne dla dzieci, realizowane poprzez zabawę i w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 2. Codziennie umieszczają na przedszkolnym Facebooku, a od 06.04.2020r. do odwołania, także poprzez spersonalizowanego maila, zestawy zadań i zabaw do zrealizowania na każdy dzień. Grupy 6 l i 5 l kontaktują się z Państwem dodatkowo w ramach swoich grup i przesyłają dodatkowe zadania dla dzieci.

 3. Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.

 4. Dodatkowo na przedszkolnym Facebooku można odnaleźć propozycje innych zabaw i aktywności przeznaczonych dla dzieci.

Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. My też łączymy często pracę zawodową z nauczaniem własnych dzieci (na różnych poziomach edukacji) i dlatego doskonale Państwa rozumiemy.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się z nauczycielami poszczególnych grup mailowo.

Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia oraz uściski dla Dzieci

Z poważaniem

Beata Kodabska


Szanowni Państwo,

Wychodząc na przeciw wyzwaniom, którym wszyscy staramy się sprostać najlepiej, jak to tylko możliwe, podaję Państwu spersonalizowane adresy mailowe do Nauczycielek i sekretariatu, w Gminnym Przedszkolu nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach.

Dotychczasowe adresy mailowe, tj. przedszkole102@wp.pl i pk2@kozieglowy.dlaedu.pl będą obowiązywały do 31.12.2020r.

Nowe adresy mail, będą aktywne od 06.04.2020r.

Mam nadzieję, że po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, bezpośrednie rozmowy Państwa z nami, będą – jak dotychczas – najbardziej preferowanym środkiem komunikacji, bowiem dialog z Państwem, cenimy sobie najbardziej, tak ze względów pedagogicznych, jak czysto ludzkich.

SEKRETARIAT      sekretariat@gp2kozieglowy.pl

 

NAUCZYCIELKI:

 1. Pani Jędrzejczak  Beata –       b.jedrzejczak@gp2kozieglowy.pl
 2. Pani Lewandowicz Monika –      m.lewandowicz@gp2kozieglowy.pl
 3. Pani Grochowska Joanna –       j.grochowska@gp2kozieglowy.pl
 4. Pani Prusak Ewa –          e.prusak@gp2kozieglowy.pl
 5. Pani Ratajczak  Jolanta –      j.ratajczak@gp2kozieglowy.pl
 6. Pani Samulczyk Karolina –         k.samulczyk@gp2kozieglowy.pl
 7. Pani Sobczak Natalia –       n.sobczak@gp2kozieglowy.pl
 8. Pani Teska Agnieszka –       a.teska@gp2kozieglowy.pl
 9. Pani Zalaszewska Kamila –       k.zalaszewska@gp2kozieglowy.pl

 

 

Beata Kodabska


Nauczyciele wychowania przedszkolnego, każdego dnia pracy z dziećmi, realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Proces ten jest realizowany przez opiekę, wychowanie i nauczanie, co umożliwia każdemu dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

Dziecko najszybciej i wielozmysłowo rozwija się w zabawach z rówieśnikami, zarówno w specjalnie zaaranżowanych zabawach dydaktycznych, jak i spontanicznych, aranżowanych przez samo dziecko. Zabawa jest zatem dominującą formą aktywności każdego dziecka i przez to staje się środkiem osiągania celów edukacyjnych i główną metodą pracy w przedszkolu .

To właśnie zabawa zawiera w sobie treści wychowawcze, edukacyjne i wspierające, uczy kompetencji społecznych, pomaga w adaptacji i integracji grupy, przygotowuje do życia w społeczeństwie i rozwija sferę emocjonalną.

Zabawa jest więc podstawową formą nauczania w przedszkolu, a nie przerwą między działaniem edukacyjnym, zorganizowanym przez nauczyciela. Jest nauką realizowaną poprzez zabawę, a nie zabawę, rozumianą, jako rozrywkę po działaniach edukacyjnych.

Zrozumienie zabawy jako nauki, pozwala nam dorosłym zarówno w przedszkolu, jak i w środowisku rodzinnym dziecka, tworzyć nieskończone sytuacje edukacyjne, które pomagają dziecku zrozumieć świat, w którym wzrasta.

Rodzice doskonale wiedzą jak bawić się z własnymi dziećmi, bo miłość, podpowiada niemalże instynktownie, natomiast my jako nauczyciele, w najbliższym czasie, będziemy Państwu podpowiadać jak ukierunkować zabawy, aby kształcić i rozwijać konkretne umiejętności.

Na Facebooku przedszkolnym będziemy zamieszczać propozycję zabaw, aktywności oraz linki do ciekawych stron. Mamy nadzieję, że niedługo wszystko wróci do normy i spotkamy się w przedszkolu , z góry dziękujemy Państwu za współpracę i za zaangażowanie.

Zabawa jest wartością dzieciństwa, źródłem przeżyć, przestrzenią uczenia się oraz nauczania i wspólnie z Państwem, zrobimy wszystko, by globalny dramat, jak najmniej odczuły dzieci.

https://www.facebook.com/Gminne-Przedszkole-nr-2-im-Krasnala-Ha%C5%82aba%C5%82y-w-Kozieg%C5%82owach-429871843817210/

 


Szanowni Państwo

Z uwagi na ogłoszenie Premiera Mateusza Morawieckiego, dotycząca kolejnych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, informuję że w dniu 24.03.2020 roku Przedszkole będzie czynne do godz. 17.00. Jeśli ktoś z Państwa pragnie pobrać z Przedszkola materiały edukacyjne lub rzeczy osobiste dziecka, prosimy przyjść do placówki wyłącznie dzisiaj.

Beata Kodabska


Szanowni Państwo

W związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020r. oraz na podstawie decyzji Wójta Gminy Czerwonak, z dnia 21.03.2020r. ,informuję, że Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach, będzie zamknięte do 10.04.2020r., a od 25.03.2020r. do 10.04.2020r., nauczyciele będą realizować podstawę wychowania przedszkolnego, zdalnie, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa i zaleceniami Organu Prowadzącego przedszkole oraz Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Podobnie jak dotychczas, nauczyciele będą dla Państwa i Dzieci, dostępni telefonicznie oraz poprzez media społecznościowe, a ponadto, od 25.03.2020r., zostaną uruchomione dodatkowe formy współpracy, o których będziecie Państwo na bieżąco informowani.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych zmian w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach, będę Państwa niezwłocznie informować.

Przypominam także, że trwa proces rekrutacji do przedszkoli, który można realizować nadal elektronicznie, a także w wersji papierowej, wkładając wniosek do oznaczonej skrzynki przed wejściem do przedszkola, a także telefonicznie uzgadniając inną, dogodną dla Państwa, formę złożenia wniosku.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, rodzicom dzieci poniżej 8 roku życia, na okres 14 dni, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem, w związku z zamknięciem przedszkola z powodu wirusa COVID-19.

Życzę Państwu, Dzieciom oraz nam wszystkim, zdrowia, sił i jak najszybciej do zobaczenia…

Beata Kodabska

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Informacje dotyczące koronawirusa na stronie Gminy Czerwonak


Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja na miejsca przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach odbędzie się w następujących placówkach:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach
ul. Poznańska 17
62 – 028 Koziegłowy,

2. Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie
ul. Gwarna 1, Kicin
62 – 004 Czerwonak,

3. Gminne Przedszkole w Owińskach
ul. Poprzeczna 5
62 – 005 Owińska,

4. Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku
Pl. Zielony 4
62 – 004 Czerwonak,

5. Gminne Przedszkole nr 1 „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach
ul. Kanałowa 7
62 – 028 Koziegłowy,

6. Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach
os. Leśne 22,
62 – 028 Koziegłowy,

7. Publiczne Przedszkole Bańka Mydlana
ul. Gdyńska 139
62 – 004 Czerwonak,

8. Przedszkole RUBI w Czerwonaku
ul. św. Wojciecha 44
62 – 004 Czerwonak.