KADRA

Dyrektor przedszkola
Beata Kodabska

W  PRZEDSZKOLU, NA STANOWISKU NAUCZYCIEL, PRACUJĘ ŁĄCZNIE 22 LATA.
W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH, WE WSZYSTKICH BUDYNKACH, W KTÓRYCH PRZEDSZKOLE SIĘ MIEŚCIŁO, AŻ DO MIEJSCA OBECNEGO.
OD 01.09.2011 ROKU, POWIERZONO MI STANOWISKO  DYREKTORA NINIEJSZEGO PRZEDSZKOLA.
W ROKU 1998 UKOŃCZYŁAM STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE, NA UNIWERSYTECIE  IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, W ZAKRESIE RESOCJALIZACJI.
W 2003 UKOŃCZYŁAM KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, W TOWARZYSTWIE OŚWIATOWYM ARKA W POZNANIU.
W 2005 ROKU ZDOBYŁAM KWALIFIKACJE Z ZAKRESU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ, W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  W POZNANIU .
POZOSTAŁE WAŻNIEJSZE KURSY, JAKIE UKOŃCZYŁAM, TO:
•    POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH W DMS CONSULTING W ZABRZU  (2008)
•  MEDIATOR SĄDOWY W  STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO W WARSZAWIE (2010)
•    „NOWE ZASADY NADZORU PEDAGOGICZNEGO” – SZKOLENIE (2010)
•    „BUDOWANIE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA” – SZKOLENIE (2010)
•    „SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ” – SZKOLENIE (2011)
• KURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA W CENTRUM SZKOLENIOWYM A-Z W LEGIONOWIE (2011)
ZGODNIE Z POWIEDZENIEM, ŻE CZŁOWIEK UCZY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, SPIESZĘ DODAĆ, ŻE NIE ZAMIERZAM POPRZESTAĆ NA ZDOBYTYCH KWALIFIKACJACH I UMIEJĘTNOŚCIACH, LECZ PRAGNĘ SYSTEMATYCZNIE POSZERZAĆ SWOJE UPRAWNIENIA I WIEDZĘ.

Nauczyciele:

mgr Ewa Prusak
Nauczyciel mianowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Ukończyła studia wyższe pedagogiczne ze specjalnością wychowanie przedszkolne (WSP, Warszawa 1999) oraz diagnostyka i terapia pedagogiczna (,, Kadry dla Europy” 2013). Specjalizuje się w pracy Metodą Dobrego Startu ( Kurs doskonalący – Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk 2005).  Jako entuzjastka akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” zaszczepia w swoich wychowankach miłość do literatury.

mgr Karolina Samulczyk
Nauczyciel mianowany, ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika , oraz studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego. Bardzo lubi pracę z dziećmi, a każdy „mały uśmiech” daje jej wiele satysfakcji i zadowolenia

mgr Joanna Grochowska
Nauczyciel mianowany, ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz studia magisterskie na kierunku diagnostyka i terapia pedagogiczna. Praca z dziećmi sprawia jej wiele satysfakcji, ulubionym zajęciem są wszelkiego rodzaju pracę plastyczne.

mgr Hanna Borowska
Nauczyciel mianowany, ukończyła studia pedagogiczne o specjalności pedagogika  opiekuńczo- wychowawcza oraz studia podyplomowe – nauczanie wczesnoszkolne i pedagogika przedszkolna. Gra na gitarze i lubi śpiewać, swoje pasje w pracy z dziećmi realizuje w obszarze edukacji artystycznej.

mgr Urszula Przymusińska
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła pedagogikę w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu, i studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowała w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym im. Św. Cecylii w Kicinie. Bardzo lubi pracę z dziećmi, ponieważ sprawia jej ona wiele radości oraz satysfakcji. Posiada zdolności artystyczne.

mgr Beata Gągorowska
Nauczyciel mianowany, ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia angielska oraz studia magisterskie o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym. Praca z dziećmi przynosi jej wiele satysfakcji i zadowolenia.

mgr Jolanta Ratajczak
Nauczyciel mianowany, ukończyła studia na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bardzo lubi pracę z dziećmi daje jej ona wiele satysfakcji, najwięcej radości sprawia jej uśmiech dziecka.

Monika Lewandowicz
Nauczyciel mianowany, ukończyła studia na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W swojej pracy wykorzystuje metody pedagogiki zabawy oraz metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Lubi pracę z dziećmi ,w ich oczach dostrzega radość i zadowolenie.

mgr Beata Jędrzejczak
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia na kierunku: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Bardzo lubi śpiewać, będzie szukać sposobów, aby rozwijać tę zdolność u dzieci. Praca z dziećmi sprawia jej satysfakcję .

Agnieszka Teska
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji i zadowolenia w życiu codziennym.

mgr Kamila Zalszewska nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia na kierunku: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji.