KADRA

Dyrektor przedszkola
Beata Kodabska

W  PRZEDSZKOLU, NA STANOWISKU NAUCZYCIEL, PRACUJĘ ŁĄCZNIE 22 LATA.
W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH, WE WSZYSTKICH BUDYNKACH, W KTÓRYCH PRZEDSZKOLE SIĘ MIEŚCIŁO, AŻ DO MIEJSCA OBECNEGO.
OD 01.09.2011 ROKU, POWIERZONO MI STANOWISKO  DYREKTORA NINIEJSZEGO PRZEDSZKOLA.
W ROKU 1998 UKOŃCZYŁAM STUDIA WYŻSZE MAGISTERSKIE, NA UNIWERSYTECIE  IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, W ZAKRESIE RESOCJALIZACJI.
W 2003 UKOŃCZYŁAM KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, W TOWARZYSTWIE OŚWIATOWYM ARKA W POZNANIU.
W 2005 ROKU ZDOBYŁAM KWALIFIKACJE Z ZAKRESU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ, W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  W POZNANIU .
POZOSTAŁE WAŻNIEJSZE KURSY, JAKIE UKOŃCZYŁAM, TO:
•    POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH W DMS CONSULTING W ZABRZU  (2008)
•  MEDIATOR SĄDOWY W  STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO W WARSZAWIE (2010)
•    „NOWE ZASADY NADZORU PEDAGOGICZNEGO” – SZKOLENIE (2010)
•    „BUDOWANIE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA” – SZKOLENIE (2010)
•    „SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ” – SZKOLENIE (2011)
• KURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA W CENTRUM SZKOLENIOWYM A-Z W LEGIONOWIE (2011)
ZGODNIE Z POWIEDZENIEM, ŻE CZŁOWIEK UCZY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE, SPIESZĘ DODAĆ, ŻE NIE ZAMIERZAM POPRZESTAĆ NA ZDOBYTYCH KWALIFIKACJACH I UMIEJĘTNOŚCIACH, LECZ PRAGNĘ SYSTEMATYCZNIE POSZERZAĆ SWOJE UPRAWNIENIA I WIEDZĘ.

Nauczyciele:

mgr Ewa Prusak
Nauczyciel mianowany z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Ukończyła studia wyższe pedagogiczne ze specjalnością wychowanie przedszkolne (WSP, Warszawa 1999) oraz diagnostyka i terapia pedagogiczna (,, Kadry dla Europy” 2013). Specjalizuje się w pracy Metodą Dobrego Startu ( Kurs doskonalący – Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk 2005).  Jako entuzjastka akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” zaszczepia w swoich wychowankach miłość do literatury.

mgr Karolina Samulczyk
Nauczyciel mianowany, ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika , oraz studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego. Bardzo lubi pracę z dziećmi, a każdy „mały uśmiech” daje jej wiele satysfakcji i zadowolenia

mgr Grażyna Rybarczyk
Nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem pracy w przedszkolu, ukończyła studia wyższe magisterskie kierunek: edukacja wczesnoszkolna i arteterapia oraz wychowanie przedszkolne. Jest osobą pogodną , spokojną, a satysfakcję daje jej uśmiech dziecka, jego postępy i osiągnięcia.

Joanna Cichosz
Nauczyciel mianowany z dużym doświadczeniem pedagogicznym, ukończone studia wyższe pedagogiczne- specjalność pedagogika przedszkolna. W swojej pracy bacznie obserwuje dziecko starając się szukać sposobów rozwijania jego uzdolnień, tak w dziedzinie twórczości plastycznej jak i manualnej.

mgr Joanna Grochowska
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz studia magisterskie na kierunku diagnostyka i terapia pedagogiczna. Praca z dziećmi sprawia jej wiele satysfakcji, ulubionym zajęciem są wszelkiego rodzaju pracę plastyczne.

mgr Natalia Sobczak
Nauczyciel mianowany, ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku filologicznym oraz studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
Dobro dziecka jest dla niej najważniejszym celem, a jego uśmiech- nagrodą.

mgr Hanna Borowska
Nauczyciel mianowany, ukończyła studia pedagogiczne o specjalności pedagogika  opiekuńczo- wychowawcza oraz studia podyplomowe – nauczanie wczesnoszkolne i pedagogika przedszkolna. Gra na gitarze i lubi śpiewać, swoje pasje w pracy z dziećmi realizuje w obszarze edukacji artystycznej.

mgr Urszula Przymusińska
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła pedagogikę w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu, i studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracowała w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym im. Św. Cecylii w Kicinie. Bardzo lubi pracę z dziećmi, ponieważ sprawia jej ona wiele radości oraz satysfakcji. Posiada zdolności artystyczne.

mgr Beata Gągorowska
Nauczyciel mianowany, ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia angielska oraz studia magisterskie o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym. Praca z dziećmi przynosi jej wiele satysfakcji i zadowolenia.

mgr Paulina Błaszkowiak
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia  na kierunku: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji i zadowolenia w życiu codziennym.

mgr Agnieszka Tomkowiak
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia magisterskie na UAM- kierunek poradnictwo pedagogiczne jak również studia podyplomowe z zakresu nauczania początkowego i terapii pedagogicznej. Praca z dziećmi daje jej wiele przyjemności a zadowolenie i uśmiech dziecka motywuje ją do dalszej pracy.

mgr Jolanta Ratajczak
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bardzo lubi pracę z dziećmi daje jej ona wiele satysfakcji, najwięcej radości sprawia jej uśmiech dziecka.

Monika Lewandowicz
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W swojej pracy wykorzystuje metody pedagogiki zabawy oraz metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Lubi pracę z dziećmi ,w ich oczach dostrzega radość i zadowolenie.

Beata Jędrzejczak
Nauczyciel stażysta, ukończyła studia na kierunku: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Bardzo lubi śpiewać, będzie szukać sposobów, aby rozwijać tę zdolność u dzieci. Praca z dziećmi sprawia jej satysfakcję .

Agnieszka Chmiel
Nauczyciel stażysta, ukończyła studia na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi daje jej wiele satysfakcji i zadowolenia w życiu codziennym.

mgr Agnieszka Dudziak
Ukończyła studia pedagogiczne na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Uważa, że ,,dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”. Preferuje naukę przez ruch, a przede wszystkim przez taniec.

 

ZESPOŁY ZADANIOWE NAUCZYCIELI

1. ds. wychowania i zrównoważonego rozwoju
Borowska Hanna, Chmiel Agnieszka, Gągorowska Beta, Ratajczak Jolanta

2. ds. dekoracji
Grochowska Joanna, Lewandowicz Joanna, Ratajczak Jolanta

3. ds. ewaluacji
Prusak Ewa, Samulczyk Karolina, Sobczak Natalia

4. ds. promocji
Chmiel Agnieszka, Grochowska Joanna, Jędrzejczak Beata, Lewandowicz Monika

5. ds. procedur i regulaminów
Błaszkowiak Paulina, Gągorowska Beata, Tomkowiak Agnieszka

6. ds. kontroli zarządczej
Błaszkowiak Paulina, Chmiel Agnieszka

7. ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Grochowska Joanna, Prusak Ewa, Rybarczyk Grażyna, Tomkowiak Agnieszka

8. ds. nauczycieli
Samulczyk Karolina, Sobczak Natalia