RADA RODZICÓW

Przewodniczący Leszek Kostrzewa
Z-ca  Przewodniczącego Joanna Czarnecka-Knobel
Sekretarz Marta Pałgan
Skarbnik Paulina Tylus

Regulamin Rady Rodziców