RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

Przewodniczący: Bartłomiej Metler

Z-ca Przewodniczącego: Magdalena Walkowiak

Skarbnik: Kamila Zalaszewska

Regulamin Rady Rodziców