RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

Przewodniczący RR – Bartłomiej Metler (grupa Żabki)
Zastępca przewodniczącego – Alicja Walewska (grupa Wiewiórki)
Skarbnik RR – Anna Drzycimska (grupa Żabki)
Sekretarz RR – Karolina Janicka (grupa Jeżyki)

Regulamin Rady Rodziców