Sprawozdanie

Pierwsze półrocze w naszym przedszkolu
W naszym przedszkolu realizowany jest program Jadwigi Pytlarczyk „W kręgu zabawy”. Program ten wyznacza właściwe proporcje pomiędzy wychowaniem a kształceniem      w warunkach wzmożonej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Tytuł nawiązuje do zabawy, jako podstawowej formy aktywności małego dziecka.
Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Założenia podjętych działań wychowawczo-dydaktycznych skupiły się na kształceniu u dzieci postaw szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Najmłodsze grupy „Wiewiórki” oraz „Biedronki” dołączyły do grona prawdziwych  przedszkolaków podczas uroczystego pasowania na przedszkolaka.
W ramach planu rocznego kształtowaliśmy u dzieci poczucie przynależności narodowej. Dzieci miały możliwość poznania godła oraz flagi narodowej. Doskonałą okazją do przybliżenia tego tematu były przygotowane przez grupę „Zajączki” obchody:  Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Niepodległości oraz Dnia Patrona. Podczas tych obchodów wzbudzaliśmy u dzieci poczucie dumy z tego, że jesteśmy Polakami.
Poczucie przynależności narodowej kształtowaliśmy także poprzez udział w przygotowaniach do Świat Bożego Narodzenia. Dzieci miały możliwość poznania symboliki świątecznych tradycji. Grupa „Jeżyki” przygotowała „Jasełka”, które przedstawiła dla wszystkich przedszkolaków, rodziców oraz babć i dziadków.
Zgodnie z naszym hasłem „Jesteśmy przyjaciółmi przyrody” stwarzaliśmy sytuacje pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności dbania o przyrodę i zwierzęta . Dzieci miały możliwość ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. W ramach planu rocznego dzieci brały udział w akcji „Zerwijmy łańcuchy” – wspólnie z rodzicami uczestniczyły           w zbiórce produktów dla zwierząt ze schroniska w Poznaniu. Akcja „Kundelek” przerosła nasze oczekiwania – udało się zebrać bardzo dużo żywności dla zwierząt.
Przedszkole uczestniczy także w zbiórce baterii oraz aluminiowych puszek.
Grupa „Słoneczka” zorganizowała projekt „Mały ornitolog”. Dzieci zbudowały na terenie przedszkola oazę dla ptaków, wykonały katalog ptaków odlatujących i pozostających na zimę, skonstruowały też grę planszową z wykorzystaniem tematyki „ptak”. Podsumowaniem projektu była wizyta na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dzieci miały możliwość spotkania z ornitologiem oraz obejrzenia ekspozycji zwierząt.
W ramach promocji przedszkola zorganizowaliśmy konkurs na woskowego flaminga (nawiązujący do adoptowanego przez gminę Czerwonak flaminga chilijskiego). W konkursie uczestniczyły przedszkola z całej gminy. Praca „Jeżyków” z naszego przedszkola została oceniona najwyżej przez jury – zostaliśmy zwycięzcami konkursu.
Naszym dużym sukcesem była pomyślnie układająca się współpraca z rodzicami. Kontakty z rodzicami przybierały różne formy: zebrania, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte. Świadomość, że dostęp do nauczyciela nie jest przywilejem lecz prawem owocuje ciepłymi i życzliwymi relacjami.
Przedszkolaki uczestniczyły także w:
– cyklicznych koncertach organizowanych przez Filharmonię Pomysłów,
– powitaniu jesieni (Święto Pieczonego Ziemniaka),
– spotkaniu ze strażakami,
– Dniu Pluszowego Misia,
– wystawie zwierząt,
– wycieczce na ogródki działkowe,
– wycieczce do biblioteki szkolnej,
– Andrzejkach,
– spotkaniu z Mikołajem i Gwiazdorem,
– baliku karnawałowym.

Mamy nadzieję, że kolejne pół roku pracy z dziećmi również zaowocuje ich uśmiechem, zadowoleniem ze strony rodziców oraz nowymi sukcesami.