WARSZTATY DLA RODZICÓW

27 marca 2012 roku rodzice dzieci  z grupy ,, Słoneczka”wzięli udział w warsztatach w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na temat: ,,Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem gier planszowych oraz zabaw dydaktycznych”.