WIZYTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA PRZEDSTAWIENIU PT ,, W KRAINIE BAŚNI”