,,Z DELFINKIEM WOPRU-siem JEST BEZPIECZNIE”

W dniu 16.10.2012 r. zakończył się organizowany przez WOPR , NIVEA Polska Sp. z o.o. i AKWEN specjalistyczny program profilaktyczny    pt.: „Z Delfinkiem WOPR- usiem jest bezpiecznie”. Programem tym objęte były dzieci z grupy Jeżyki. W trakcie zajęć w przedszkolu i na pływalni dzieci poznały zasady zachowania się przed, w czasie i po kąpieli, poznały regulaminy korzystania z kąpieliska i pływalni oraz zasady bezpieczeństwa podczas zmiany warunków atmosferycznych, a także zasady postępowania w przypadku zagubienia się dziecka na kąpielisku i plaży.
Program zakończył się uroczystym wręczeniem Dyplomów Uczestnictwa,                     odznak „Jest Bezpiecznie” oraz wręczeniem koszulek, słodyczy i pluszowych delfinków